جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه
جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه

کیانی

 
 
جداول اطلاعات تخصصی به همراه استانداردهای مربوطه
 

 

 

ملاحضات

استحکام نهایی N/mm2 

Ni

Mo

Cr

Mn

Si

C

معادلDIN

شماره جهانی متریال

پیچ به روش فرج سرد(اکستروژن)

550-700

-

-

 

0.4-1.1

0.1-0.4

0.18-0.24

CK22      10B21

1.1151

پیچ های با استحکام بالا

630-790

-

-

-

0.5-0.8

0.1-0.4

0.32-0.4

CK35

1.1181

پیچ های با استحکام بالا

700-820

-

-

-

0.5-0.8

0.1-0.4

0.42-0.5

  CK45

1.1191

پیچ های ضد زنگ

<800

-

-

12-14

<1

<1

0.35-0.42

X40Cr13

1.4301

پیچ های ضد زنگ

500-700

11-13

-

17-19

0.5-0.8

<1

<0.07

X5crNil 911

1.4303

پیچ مقاوم در برابر خزش

950-1150

0.3-0.8

0.5-0.1

10-12

0.3-0.8

0.1-0.5

0.16-0.22

X19CrMo vNb111

1.4913

پیچ های مقاوم در حرارت های بالا

950-1200

24-27

1-15

14-16

1-2

<1

<0.08

X5NiCrTi  2615

1.4980

پیچ های مقاوم تا 550 درجه سانتیگراد

700-830

0.1-0.3

0.8.1

0.2-0.4

0.5-0.8

0.15-0.35

0.14-0.22

17Mov84

1.5406

قابلیت بالای عملیات حرارتی

980-118

1.25-1.75

-

0.3-0.7

0.4-0.8

0.15-0.35

0.32-0.4

36NiCr6

1.5710

پیچ های با استحکام بالا

930-1130

-

-

-

0.9-1.2

0.7-0.9

0.34-0.4

38MnSi4

1.5120

پیچ های استحکام بسیار بالا از فولاد سختی سطحی شوینده

900-1300

0.4-0.7

0.15-0.25

0.4-0.7

0.65-0.95

<0.4

0.17-0.23

21NiCr      M02

1.6523

پیچ های انتقال نیرو ضد زنگ

1000-1100

3-5

-

15-18

1

1

<0.07

X5CrNiCu   Nb174

1.4542

پیچ های مقاوم در دمای پایین سرداکستروژن

1100-1300

-

0.15-0.30

0.9-1.2

0.6-0.9

<0.4

0.35-0.45

42CrM04

1.7225

پیچ های کم کربن مقاوم به حرارت

600-700

<0.6

0.2-0.35

0.9-12

0.5-0.8

<0.4

0.2-0.3

42CrM05

1.7258

فولادهای سختی سطحی شوینده

800-1200

-

0.4-0.5

0.3-0-6

0.7-1

<0.4

0.17-0.22

20M0CrS4

1.7323

پیچ های مقاوم تا   550درجه سانتیگراد

700-820

<0.6

0.5-0.6

1.2-1.5

0.3-0.6

0.15-0.35

0.2-0.28

24CrMoV55

1.7733

فولاد های ساختمانی مقاوم به حرارت

700-820

<0.6

1-1.2

1.2-1.5

0.3-0.6

0.3-0.6

0.17-0.25

21CrMoV511

1.8070

دارای انواع گرید کم کربن و ضد زنگ میباشد. بیشتر برای استاد و گرید های B7-B8-B8M

650-850

-

0.15-3

0.75-20

0.45-1.1

0.15-1

0.15-0.5

 

A193

مهره با گرید های 8M،8،7،4،2H  برای فشار های بالا

 

0.014

0.0-3.0

0.0-19.0

0.7-2.0

0.1-1.0

0.1-0.4

-

A194

معادل گرید 5.6 شامل 3 تیپ

420-700

0.17

0.15

0.42

0.37

---

0.19-0.55

-

A307

معادل گرید 8.8 شامل 3 تیپ

725-830

0.2-0.8

<0.1

0.3-0.9

0.5-1.4

0.1-0.57

0.28-0.55

-

A325

معادل گرید 10.9  شامل 3 تیپ

1040-1210

>0.17

>0.15

>0.4

>0.4

---

0.28-0.55

-

A490

شامل گرید های BD،BC

800-1030

-

-

-

-

-

0.28-0.55

-

A354

مهره، شامل گریدهای: DH،D،C،B،A

DH3،C3

 

0.17-0.95

0.0-0.1

0.25-1.3

0.36-1.24

0.13-0.55

0.15-0.55

-

A563

شامل گریدهای:

L43،(4140)L7

316))B9M، 304))B8 برای دماهای پایین

515-860

0.5-11.0

0.15-0.3

0.4-21.0

0.7-2.0

0.15-1.0

0.05-0.48

        -

A320

شامل گریدهای مختلف از 4.6الی 12.9(ساده وآلیاژی)

400-1200

0.2-0.8

<0.1

0.3-0.95

<0.7

0.13-0.55

0.15-0.65

         -

F568

 

ترکیب شیمیایی فولاد های مصرفی برای پیچ ها:
تعیین حدود عناصر شیمیایی طبق جدول فقط برای پیچ هایی الزامی است که مورد آزمایش کشش قرلر نمی گیرند.                                      وجود هر عنصر آلیاژی ، موجب تقویب یا تضعیف خاصیتی در فولاد خواهد شد ولی معمولا بطور همزمان از چند نوع عنصر آلیاژی استفاده میشودتا خواص مطلوب تشدید گردد. البته در برخی موارد اگر عنصری در کنار عناصر آلیاژی دیگر قرار گیرد، نه تنها خواص مورد نظر را ایجاد نکرده بلکه معکوس عمل میکند.                                      
 
تاثیر برخی از عناصر درفولادها به شرح زیر است :
بور: افزایش استحکام در دماهای بالا – بهبود سختی پذیری عمقی و استحکام مغزی – کاهش قابلیت جوشکاری ،  
کبالت: افزایش استحکام در دماهای بالا –افزایش پسماند مغناطیسی و هدایت گرمایی،                                     
کرم:  افزایش سختی پذیری – افزایش مقاومت سایشی و برشی – افزایش مقاومت به خوردگی ،                             
منگنز: افزایش تنش تسلیم– افزایش قابلیت جوشکاری – افزایش عمق سختی پذیری ،                                                     
مولیبدن: افزایش مقاومت به خوردگی – افزایش قابلیت سختی پذیری – افزایش استحکام کششی ،                       
نیکل: افزایش چقرمگی و ضربه پذیری ،                                                                                        
سیلیسیم : افزایش مدول الاستیسیته – افزایش مقاومت به پوسته شدن- افزایش مقاومت سایشی، و                                  
وانادیوم: ریزدانه نمودن ساختار دانه بندی – افزایش مقاومت سایشی

 
 

 

Temp

erring temp c min.

Chemical composition             limits                                           (check analysis) %

Material and treatment

                                   Property   class

S   max

P

max

C

max

min

-          b

0.06

0.05

0.20

-

Carbon steel

3.6

-           

0.05

0.05

0.55

-

4.6

 

0.06

0.05

0.55

0.15

4.8

             -             

    0.06   

    0.05      

   0.55    

           -

5.6

5.8

6.8

                       425          

0.035

0.035

0.40

0.15

Carbon steel with additives (e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered or Carbon steel quenched and tempered

8.8

0.035

0.035

0.56

0.25

                    425  

0.035

0.035

0.35

0.15

Carbon steel with  additives te.g.Boron or Mn or cr)  quenched and tempered or  Carbon steel quenched end tempered

9.8

0.035

0.035

0.55

0.25

    

340

0.035

0.035

0.35

0.15

Carbon steel with additives(e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered                             

10.9

                    425          

0.035

0.035

0.55

0.25

Carbon steel quenched and tempered or Carbon steel with additives(e.g.Boron or Mn or cr) quenched and tempered or ALLoy steel quenched and tempered

10.9

0.035

0.035

0.55

0.20

0.035

0.035

0.55

0.20

         380             

0. 35

0. 35

0.50

0.20

ALLoy steel quenched and tempered

12.9

 

 

توضیحات جدول فوق:
 1)      حداکثر مقدار سولفور ، فسفر و سرب در صورتی که از فولاد Free – cutting استفاده شود، به ترتیب     0/34، 0/11، 0/35  درصد میباشد.
 2)      برای قطرهای بزرگتر از 20 میلیمتر مشخص شده در کلاس 10.9 برای رسیدن به سختی مورد نظر لازم میباشد.
 3)      در صورتی که بارون استیل با درصد کربن کمتر از 0/25 استفاده شود ، حداقل مقدار منگنز برای کلاس     8.8 باید0/6  درصد و برای کلاس 9.8 و 10.9 مقدار0/7 درصد باشد.
 4)      این کلاس مقاومتی به واسطه مارتنزیتی بودن، به وسیله خطی در زیر 10.9 مشخص میشود.
 5)      برای موارد این کلاس ، سختی پذیری باید به حدی باشد تا 90  درصد ساختارمغز رزوه ها مارتنزیتی باشد.
 6)      اگر در زیر میکروسکوپ ، لایه های زیادی از فسفر سفید رنگ مشاهده شد ، این مواد برای استفاده در کلاس مقاومتی 12.9 در سطوحی که در معرض آزمایش کشش قرار بگیرند مجاز نیستند.
 7)      آلیاز مورد نظر باید یک عنصر یا بیشتر از عناصر کرم ، نیکل ، مولیبدن یا وانادیم را داشته باشد.

 

 

ترکیب شیمیایی مهره ها:

 

 

                             %S max                     

                               %P max   

                         %Mn  min                 

                             %C max                   

 

                      کلاس مقاومتی

0.15

0.06

-

0.5

     -

4,5,6

0.15

0.06

0.25

0.58

04     

8,9  

0.058

0.048

0.3

0.58

05     

10

0.058

0.048

0.45

0.58

-

12

 

 
1)      مهره های این کلاس میتوانند از فولاد Free – Cutting  تولید شوند ، بنابراین حداکثر مقادیر سولفور و سرب به ترتیب میتواند 0/34 ، 0/11  ، 0/35 درصد باشد.
 2)      در صورت نیاز ، عناصر آلیاژی برای بهبود خواص مکانیکی افزوده میشوند.
 3)      معمولا مواد اولیه با وجود داشتن گواهینامه ، مورد تست کوانتومتری قرار میگیرند و گرفتن آنالیز شیمیایی از محصول نهایی ، بنا به درخواست خریدار صورت میگیرد زیرا ترکیب عناصر در پیچ و مهره آماده استفاده ، ممکن است بنا به فرآیند تولید ، با مواد اولیه متفاوت باشد.

 

 

Grade of Screws followlng DIN EN ISO 898-1      

   

 

 12.9

 

   10.9          

      9.8      d<=   16mm

8.8

Strength class

 Mechanical or physical property

     6.8     

     5.8   

      5.6

     4.8      

             4.6

dia> 16mm

dia<= 16mm

1200

 

1000

900

800

600

500

       400

Tensile strength  nom

Rm in N/mmt

min

1220

 

1040

900

830

800

600

520

500

420

400

-

 

-

-

-

-

-

-

300

-

240

Lower yield strength

nom.  R el in  N/mmt

min

-

 

-

-

-

-

-

-

300

-

240

1080

 

900

720

720

640

-

-

-

-

-

0.2%-Yield point 

nom.  2  in N/mm

min.،p0 R

110

 

940

720

720

640

-

-

-

-

-

8

 

9

10

12

12        

-

-

20

-

22

Percentage elongation at break of a sample Ain %  min

44

48

48

52

                         -

Percentage elongation at break of a sample Zin %  min

 No breakage                                            Head impact toughness

385

320

290

255

250

190

160

155

130

120

  min.  Vickers hardness HV F >= 98N   max.   

435

380

360

335

320

250

220                          

366

304

276

242

238

181

152

147

124

114

 Brinell hardness HBW=F30D min.  max.

414

361

342

318

304

238

209                          

-

89

82

79

71

67

Rockwell hardness HRB   min.  max.

-

5 ،99

0                          ،95

39

32

28

23

22

-

 Rockwell hardness HRC  min.  max.

44

39

37

34

32

-

1

 

27

27

27

27

 

     Notch impact energy ky in j  min. 

 

 

 

 

 

-

27

-

 

ASTM A193 B7 (CR-Mo AISI 4140,4142,4145) 

This material is considered as the most suitable for bolt to used at temperature below 450c,with minimum effect on its structural strength during appllcation at a high temperature.  the material has the following chemical properties and physical characteristics.

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.15-0.25

0.75-1.20

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.65-1.10

0.37 -0.49

Hardness    max

Reduction   of          Area min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

               Dia.     

                  277-321 HB   for refrence

 

50

16

105(720)

125(860)

1.100(593 c)

2 ½ and under

50

16

95(655)

115(795)

1.100(593 c)

Over 2 ½ “to” 4

50

18

75(515)

100(690)

1.100 (593 c)

Over 4  “to 7”

 

ASTM A 193 B7M ( Cr – Mo   AISI  4140-4142-414   

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.15-0.25

0.75-1.20

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.65-1.10

0.37 -0.49

Hardness    max

 

Reduction   of          Area min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

               Dia.     

235HB,99HRB

50

18

80(550)

105(860)

1.150(620 C)

2 ½ and under

 

ASTM A193 B 16 (Cr-Mo-V)  

This material is considered as the most suitable for bolt to used at temperature above 450c, even ata high temperature range, the material has superior physical characteristics to those ASTM A 193 B7 previousiy mentioned,thechimical properties and physical characteristics are as follows:

 

V

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

0.25-0.35

0.50-0.65

0.80-1.15

0.15-0.35

Max 0.04

Max 0.035

0.45-0.70

0.36-0.47

Hardness                       max

Reduction   of          Area   min,%

Elongation in

2 min , %

Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

Tenslle        Strength min,ksi

Minimum Tempering Temperature  f

                 Dia.        

253-319HB                for refrence

50

18

105(725)

125(860)

1.200(650c)

2 ½ and under

45

17

95(655)

110(760)

1.200(650c)

Over 2 ½ “to 4”

45

16

75(585)

100(690)

1.200(650c)

Over 4 “to 7”

 

LOW-TEMPERATURE ALLOY STEEL BOLT MATERIAL   

Chemical and phyeical requirements    

ASTM A320-L7 (Cr-Mo-AISI 4140,4142,4145) 

This is material is considered as the most suitable to bolte to be used at temperature 0-(-) 100c.  

  the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

                             Impact Energy Absorption Requirement

 

Mo

Cr

Si

S

p

Mn

C

         0.15-0.25  

          0.80-1.10

           0.15-0.35      

                Max 0.040     

               Max 0.035

           0.75-1.00    

           0.38-0.48    

 

Minimum   Value impact perm-Itted for one specimen only of a set, ft Ibf[J]

 

 

Minimum Value impact Requirement Foraverageof Each set of three specimens, ft- IbF[J]

 

 

 

 

 

 

   Hardness    max

 Reduction   of          Area   min,%

    Elongation in

2 min , %

              Yieid   Strengt min, 0.2% offset,ksi

        Tenslle        Strength min,ksi

 

 

Dia.    

      15[20]     

              20[27]

 

                  277-321 HB   for refrence

 

                50              

                            16        

                         105    

             125   

                      2 ½ and    under

 

NUT  MATERIAL     chemical and mechanical requirements 

ASTM A194 Gr.2H   This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B7.

Considered to be used with suitable heat treatment. 

the chemical properties and physical charaoteristios are as follow: 

C

Mn

P

S

Si

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

               min 0.40

              max 1.00

              max 0.40

 

max 0.050

 

max 0.40

 

To 1 ½ inch 248 to 352

C24 to 38,B -

Over 1 ½ 212 to 352

C max38,B MIN 35

                                             

ASTM A 194 Gr.2HM 

C

Mn

P

S

Si

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

               min 0.40

              max 1.00

              max 0.40

 

max 0.050

 

max 0.40

 

                159 to 237

                   C max 22…

 

ASTM A 194 Gr.4

This material is considered the most suitable for nust when they are with bolts made from ASTM A 193-B16 and A-320 L7 

Even at a high temperature range, then material as superior physical charaoteristios to those ASTM A 1942H previousiy menyioned.

the chemical properties and physical charaoteristios and as follow:

C

Mn

P

S

Si

Mo

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

 

0.40-0.50

 

0.70-0.90

 max0.035

           max 0.04

 

0.15-0.35

 

0.20-0.30

 

                 248 to 352

                C24 to 38

 

ASTM A 194 Gr.8(AISI 304)

This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B8 and A-320 B8 Considered to be used with suitable heat treatment. 

the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

C

Mn

P

S

Si

Cr

NI

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

   max0.05

 

 

max 2.00

 

max0.045

     max0.030

             max 1.00

 

18.00-20.00

 

8.00-10.50

 

                 126 to 300

                C…,B 60 to105

 

 ASTM A 194 Gr.8(AISI 316)

This is the nut material for bolts made from ASTM A-193 B8M and A-320 B8M Considered to be used with suitable heat treatment. the chemical properties and physical charaoteristios are as follow:

C

Mn

p

S

Si

Cr

NI

Mo

Brinell Hardness

Rockwell  Hardness

max 0.08

max 2.00

max 0.045

max.0.030

Max 1.00

16.00-18.00

10.0014.00

2.00-3.00

126 to 300

C…,B 60 to105

 

 

 

 Basic Formulas                                                                                                Hardness Conversion

 

to find

Formula

sfm

(d*rpm)/3.82

Rpm

(sfm*3.82)/d

mpm

Sfm/3.27

sfm

mpm/3.27

Ipr

Ipm/rpm

Ipm

Ipr*rpm

mm

Inch*25.4

inches

mm/25.4

cut time

Ioc/ipm(min)

mrr

Πd2/4(ipm)

 

 

                 Brinell  

HB

 

Rockwell

HRB

HRC

654

-

60

634

-

59

615

-

58

595

-

57

577

-

56

560

-

55

543

-

54

525

-

53

512

-

52

496

-

51

481

-

50

469

-

49

455

-

48

443

-

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

432

-

46

421

-

45

409

-

44

400

-

43

390

-

42

381

-

41

371

-

40

362

-

39

353

-

38

344

-

37

336

-

36

327

-

35

319

-

34

311

-

33

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

301

-

32

294

-

31

286

-

30

279

-

29

271

-

28

264

-

27

258

-

26

253

-

25

247

-

24

243

100.0

23

237

99.0

22

231

98.5

21

228

98.0

20

222

97.0

-

     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

216

96.0

-

210

95.0

-

205

94.0

-

200

93.0

-

195

92.0

-

190

91.0

-

185

90.0

-

180

89.0

-

176

88.0

-

172

87.0

-

169

86.0

-

165

85.0

-

162

84.0

-

159

83.0

-

Brinell  

HB

Rockwell

HRB

HRC

156

82.0

-

153

81.0

-

150

80.0

-

147

79.0

-

144

78.0

-

141

77.0

-

139

76.0

-

137

75.0

-

135

74.0

-

132

73.0

-

130

72.0

-

127

71.0

-

125

70.0

-

123

69.0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbreviations


 

sfm          = surface feet per minute

rpm         = revolutions per minute

mpm       = meter per minute

ipr            = inches per revolutions

ipm          = inches per minute

d              = diameter

mm         = millimeters  

icc           = length of cut

mrr         = metal  removal rate

 

 

 

Useful  Formulas


kw          = hp / 1.341022

Hp          = kW*1.341022

KN          =ibs / 225

Ibs          = KN*2.25

Nm         = ft – ibs / .7375621

ft – ibs   = Nm * .7375621

 

© 2013 Kiasun Sanat Company. All Rights Reserved.
Powerd By : www.imanseraji.com