Tc-Bolts

مقایسه بین پیچ های کنترل کششی(TC) و پیچ های شش گوش(Hex)

 

پیچ های شش گوش معمولی

پیچ های کنترل کششی

تجهیزات

آچار ضربه‌ای،کمپرسور هوا، شلنگ‌های انتقال هوای فشرده، آچار کالیبره شده گشتاور

آچار برشی

زمان نصب

25 تا 40 پیچ در هر ساعت

60 تا 100 پیچ در هر ساعت

محیط کار

بسیار پر سر و صدا(به دلیل استفاده از آچار ضربه‌ای)

بدون سر و صدا(به دلیل استفاده از آچار برشی الکتریکی)

بازرسی

ارزیابی میزان گشتاور

بازرسی چشمی

 

با استفاده از تی سی بولت ها:

1-      حدود 40 درصد از هزینه های نیروی کار در مقایسه با پیچ های شش گوش کاهش می یابد.

2-      هرگز پدیده گشتاور اضافی اتفاق نخواهد افتاد.

3-      بدون نیاز به اپراتور ماهر و ابزارآلات کالیبره شده، میزان کشش و گشتاور صحیح قابل تضمین خواهد بود.

تی سی بولت ها در واقع نسل جدید از پیچ و مهره‌ها میباشند که نقش بسیار مهمی در ساخت اسکلت های فلزی دارند.                                                                      

از ویژگی‌های این نوع پیچ و مهره‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

1. نصب راحت

2.کاهش نیروی انسانی  

3.افزایش چشمگیر سرعت نصب در مقایسه با مدل‌های قبلی

4.اطمینان کامل از نیروی وارده جهت محکم بسته شدن پیچ و مهره

5.کنترل چشمی

همچنین سهولت در نصب،مزیت های اقتصادی و اطمینان از دستیابی به نیروی پیش تنیدگی به واسطه بریده شدن نوک فیوزی آن، اعتماد مضاعفی را در مجریان اتصالات سازه‌های فلزی در کشور های توسعه یافته  ایجاد کرده است. 

 TC BOLTها  قابلیت ایجاد یک پیش تنیدگی مشخص در حین نصب را دارند، این پیش تنیدگی با اعمال همزمان گشتاوری به مهره و گشتاوری در جهت معکوس به انتهای باریک TCB برای جدا کردن آن از بدنه پیچ ایجاد می شود. ابزار مناسب برای اعمال همزمان گشتاور همان آچار مخصوص TC BOLT است.

 دو استاندارد ASTM و EN به طور گسترده برای TC BOLT مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالعه موردی استفاده از پیچ های شش گوش در مقایسه با پیچ های کنترل کششی (نصب 22000 پیچ در یک پروژه)

پیچ های شش گوش(EN14399-3 HR)

پیچ های کنترل کششی(EN14399-10 HRC)

تجهیزات و ابزارآلات

تجهیزات و ابزارآلات

1- آچار ضربه ای: 3 دستگاه

(وزن: 33 پوند +وزن سوکت)

2-کالیبراتور کششی: 1 دستگاه

3-آچار گشتاور: 1 دستگاه

4-کمپرسور هوا: 1 دستگاه

1- آچار الکتریکی: 3 دستگاه

(وزن: 13 پوند)

2- کالیبراتور کششی: 1 دستگاه

3- ژنراتور: 1 دستگاه

روزهای کاری

روزهای کاری

1- نصب

(22000bolts/1200bolts*3man=57days

(3man per group, 1200 bolts per group per day)

2- بازرسی

(22000*0.05/250*2 inspector=8 days)

 

3- مجموع روزهای کار: 65 روز

1- نصب

(22000 bolts/2400 bolts*3man=27days)

(3man per group, 2400 bolts per group per day)

2- بازرسی

(Visual inspection with installation= 0 days)

3- مجموع روزهای کار: 27 روز

هزینه ها

هزینه ها

1- نصب

$50*8 labor hours per day *57 labor days=$22,800 ($50 per hour * 8 labor hours in a day)

2- بازرسی

($50*8 labor hours per day * 8 labor days= $3,200 (5% of total assembly should be torque checked, 250 bolts/ 2 inspectors per day)

3- هزینه کل: $26,000

1- نصب

$50*8 labor hours per day *27 labor days= $10,800 ($50 per hour * 8 labor hours in a day)

2- بازرسی

Visual inspection with installation=$ 0.00

 

3- هزینه کل: $10,800

نتیجه گیری

نتیجه گیری

1- هزینه ها: $38.320

($ 22,800+ $3,200+$12,320)

($12,320= product cost)

2- مجموع روزهای کار: 65 روز

1- هزینه ها: $26,230

($10,800+ $15,523)

($15,523= product cost)

2- مجموع روزهای کار: 27 روز

خلاصه

($38,320-$26,323=$11,997): حدود 30% از هزینه های نهایی کاهش پیدا خواهد کرد.

(65-27=38 days): در نصب این تعداد پیچ، 38 روز پروژه زودتر به پایان خواهد رسید.

پیوست

با بزرگتر شدن پروژه و افزایش زمان نیروی کار، میزان کاهش هزینه ها بیشتر خواهد بود.

 

 

© 2013 Kiasun Sanat Company. All Rights Reserved.
Powerd By : www.imanseraji.com